Парадоксална Терапия
Зареждане...

Counselling & Personal cauching
Най – после и в България!
НЕ Е ЛЪЖА!

Представям Ви най-новата процедура на Studio Didi
Очаквайте от 6 април 2010 г.

ПАРАДОКСАЛНА ТЕРАПИЯ 

  • успокоява
  • подмладява
  • вталява
  • и Ви прави несравними!

Основен продукт на манипулация – вашето добро настроение и много смях / или кой колкото може да понесе.../

Studio Didi Ви подарява по една безплатна процедура
- onlain – email, chat , skype

Цени :
Е-mail – 16 лв.
Chat – 47 лв. – времетраене 30 мин.
Skype – 90 лв. – времетраене 60 мин.

До края на месец април 2010 г. можете да ползвате 30% отстъпка .
Заплащането можете да направите .... Виртуално пос устройство....

„Масажист" на Вашите мисли и емоции
Димитринка Йорданова – психолог, магистър по маркетинг, работи в Италия

За първа среща : didiyo66@mail.bg
За втора ... Skype: dimitrinka.yordanova

КОЛКО ДОБРО МОЖЕ ДА ПОНЕСЕТЕ?
ПОЖЕЛАЙТЕ СИ ГО !
НЕ БОЛИ !

КАКВО Е ПАРАДОКСАЛНА ТЕРАПИЯ

Paradox ( древ. гръцки ) – неочаквано, странно представяне на мнение. Paradoxum (латин.) – Философска логика –противоречие , възникващо при съхранение на логически правила в хода на разсъждениета. Литературна логика – явление, което противоречи на обичайните представи, не съответства на естествените логически очаквания. 
Синоними: чудноватост, неестественост, абсурд, своеобразност, особеност.

Terapia ( древ. гръцки) – лечение, което изучава методите и средствата за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма. 
Видове:

  • Самолечение
  • Лечение чрез лекар или друг вид специалист в дадена област.

Малко история
През 70 години на ХХ век в САЩ, се появява един психиатър, който постига 99% положителни резултати в терапията с пациенти, с различни тежки диагнози. Самият той става обект на дългогодишни научни изследвания в Секретния институт за развитие на човешкия потенциал на Пентагона. Неговият метод на работа е революционно различен, до този момент. Много креативен, артистичен, хуморостичен,нелогичен и магнетичен и напълно непредсказуем. Но високо ефективен! Така той излиза на историческата сцената, познат като – Парадоксална терапия. Двама от неговите студенти – един програмист и един лингвист посвещават цялата си работа на изучаването и „ дешифрирането" на този метод на работа. Така през 90 години на ХХ век под тяхно ръководство се ражда невро-лингвистичното програмиране. След като са посветили повече от 35 год. от своята работа на този модел -НЛП, те го превръщат в най-мощната и модерна психологическа техника за всички времена. Разпространението му може да се сравни само с това на една СПИН епидемия / а може би още по-светкавично!/. Както и сами може да се убедите, приложението на НЛП отдавна е напуснало границите на психиатриите и се е превърнало в най-съвършения инстремент в комуникациите на всички нива / мениджънт, реклама, училище за лидери, продажби и презентации и още много други/ За справка виж в google.

P.S. Името на този ненадминат терапевт е Милтън Ериксън!

Парадоксалната терапия е разновидност на Кратка стратегическа терапия ( Brief strategic therapy) . Тя представя революцията на Коперник, в областта на психотерапията. Тук терапевтичната намеса е по посока на решението на проблема, представен от клиента. Парадоксалното в тази работа е, че колкото и да е тежък и необясним проблема и страданието голямо, не е необходимо решенията към него да бъдат сложни и дълги във времето. Често пъти, терапевтът дори не се интересува от миналото на проблема. Той подпомага своя клиент в търсенето на правилното решение и използването на собствените ресурси и творчески потенциал. 
Терапевтичната намеса тръгва от разбирането „как" / по-скоро от „защо"/ се е създал проблема и какво го поддържа активен. Съвместната работа се състои в конструиране на стратегии, стремящи се да прекъснат онези „ проверени решения „ които се демонстрират всеки път, но безполезно. И така да доведат до промяната, която са уточнили в началото клиента и терапевта като крайна цел. Принципните техники за провеждане на новите стратегии са предписания / истински и конкретни малки домашни/ за работа в къщи. Преструкторирането / писмената промяна на реалността, с думи и термини / се осъществява с насочваща комуникация и убедителност, използвайки присъщия за човека език. Целта на това упражнение е да се стимулира интуитивната интелигентност на клиента и той да даде решението на проблема като свое хрумване. 86% от случаите са решени след 7 сесии. Но това е само една суха статистика....!

P.S. 

„ Сложните проблеми винаги имат кратки, леки за разбиране, неправилни решения"
 / Законите на Мърфи/

 ..." Много ли са три косъма?" 
„ Зависи от контекста..." 
„ Ако са на главата ти, са твърде малко!" 
„ Е как така?" 
„ Ако са в супата ти, са твърде много!" /

Алберт Айншайн, Представя своята теорията на относителността /