Безплатно Обучение
Зареждане...

Временно ЦПО "Деметра 27" не предлага обучение по програмата "Аз мога" !!!

Безплатни обучения финансирани от ЕС 
В рамките на програмния период 2007–2013 г., Агенцията по заетостта предоставя възможност на всяко лице да избере и премине обучение за повишаване на квалификацията си, по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси ("ОП "РЧР"). Това е програма одобрена от Европейската комисия на 03.10.2007 г. за повишаване и преквалификация. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция". Разходите за обучението се поемат от Агенцията по заетост по ОП "Развитие на човешките ресурси", под формата на ваучери, които се издават на заинтересованите лица.

Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "Деметра 27" е частно училище, сертифицирано от НАПОО (Национална агенция за професионално обучение и образование) с лицензен № 200712544 и акредитирано от Министерството на образованието и науката на Република България, за преподаване на медицинска козметика, фризьорство, професионален грим, маникюр и педикюр, спа, wellness. ЦПО "Деметра 27" е сред одобрените и сключили договор с Агенция по заетостта да предоставят обучения по професии и ключови компетентности на заети и безработни лица по ОП "Развитие на човешките ресурси" с ваучери. 
Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, даваща право на притежателя й да се включи в обучение. Като ценни книги, ваучерите имат серия, номер и осигурена защита. Обученията чрез ваучери се финансирани изцяло от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", и не се изисква съфинансиране от страна на лицето, получило ваучер, или от работодател.

Кой може да кандидатства за ваучери за обучение? Всяко лице, работещо на трудов договор, самоосигуряващо се или безработно.

Ползите за служителите, които желаят да повишат своята професионална компетентност:

 • напълно безплатно обучение;
 • напълно безплатно придобиване на нови знания в удобно за вас време;
 • напълно безплатно придобиване на нови знания по чужд език;
 • получаване и развиване на нови умения;
 • възможности за обмяна на опит;
 • обмяна на впечатления;
 • повишаване на мотивацията за работа;
 • създаване на нови професонални контакти;
 • възможност за по добра професионална реализация;
 • получаване на официален документ признат в Българя и ЕС;
 • осигуряване на препоръки пред работодателя.

Ползите за работодателите:

 • няма съфинансиране от страна на работодателя;
 • преминалите през обучения служители придобиват нови умения и компетентности, които прилагат в своята работа и допринасят за успеха на организацията;
 • работодателите не трябва да пишат и отчитат проект;
 • повишаване квалификацията на служителите;
 • повишена мотивация за работа на преминалите обучения служители;
 • обучението се провежда извън работно време, без да се прекъсва работният процес.

По колко ваучера се полагат? Едно лице има право за периода на изпълнение на ОП "Развитие на човешките ресурси" да получи два ваучера - един за обучение по ключови компетентности без значение дали е заето или безработно и един ваучер за професия, без значение дали е заето или безработно.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО С ВАУЧЕРИ ПРИ НАС?

1. Запознайте се с обученията, които предлагаме по тези програма: Ключовите компетенции, които "Деметра 27" предлага, са следните: КК-1: Общуване на роден език – 16 учeбни часа

 • Комуникационни умения
 • Подобряване на презентативните умения

КК-2 Общуване на чужди езици – 300 учeбни часа

 • Английски език
 • Италиански език
 • Немски език

КК-4 Дигитална компетентност – 45 учeбни часа – компютърно обучение

 • Kомпютърна грамотност
 • Word – работа с текстообработващи програми
 • Excel - работа с електронни таблици
 • Internet

КК–5 Умения за учене – 30 учeбни часа

 • Умения за работа в екип
 • Ефективно управление на времето
 • Умения за работа в условия на стрес
 • Манипулацията

КК–6 Управление на конфликти – 30 учeбни часа КК–7 Инициативност и предприемачество – 30 учeбни часа

 • Лидерски умения
 • Принципи на успешните продажби
 • Предприемачество
 • Умения за поемане и оценка на риска
 • Обща икономическа култура

Професиите, които "Деметра 27" предлага се следните:

Професионално направление: Фризьорски и козметични услуги, код 815 Наименование на професията: Фризьор, код 815010 
Наименование на специалността: Фризьорство, код 8150101

Професионално направление: Фризьорски и козметични услуги, код 815 Наименование на професията: Козметик, код 815020 
Наименование на специалността: Козметика, код 8150201

Професионално направление Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти, код 213 
Наименование на професията: Графичен дизайнер, код 213070
Наименование на специалността: Графичен дизайн, код 2130701

Професионално направление: Счетоводство и данъци, код 344 
Наименование на професията: Оперативен счетоводител, код 344010 Наименование на специалността: Оперативно счетоводство, код 3440101

Професионално направление: Стопанско управление и администрация, код 345 
Наименование на професията: Оператор на компютър, код 345100
 Наименование на специалността: Текстообработване, код 3451001

Професионално направление: Електроника и автоматизация, код 582 Наименование на професията: Монтьор по комуникационни системи, код 523020 
Наименование на специалността: Радио и телевизионна техника, код 5230201

Професионално направление: Строителство и геодезия, код 523 
Наименование на професията: Строител, код 582030
Наименование на специалността: 5820302 Кофражи 
5820303 Армировка и бетон
5820304 Зидария
5820305 Мазилки и шпакловки
5820309 Бояджийски работи

2. Проверете дали има сформирана група за обучението, което сте избрали. Тази информация ще е достъпна на този линк.

3. Свържете се с нас на е-mail: demetra27@abv.bg или на GSM 0888 96 08 01, за да ви запишем в групата, която ви е удобна за посещение (ако няма сформирана група за обучението, което желаете, оставете Ваши координати за връзка, за да получите информация за предстоящи обучения и организираните курсове от нас).

4. Попълнете Заявление и Декларация за кандидатстване по програмата „Аз Мога". Формулярите можете да получите от бюрото по труда по местоживеене. Въпросните документи може да изтеглите и тук: Заявление , Декларация. При възникнали технически проблеми се свържете с нас по Skype: studiodidi или се обадете на телефон 0888/96 08 01. Също така може да изпратите e-mail. Ние ще се погрижим да получите въпросните формуляри по най-удобния за Вас начин.

5. Принтирайте формуляра и внимателно се запознайте с изскванията на Агенцията по Заетостта (разположени на втората страница от документа). Попълвате внимателно личните си данни в заявлението. Необходимо е да представите информация за завършено образование и за придобити квалификации. Посочете и направлението, по което сте избрали да кандидатствате. (ако имате някакви затруднения при попълването, не се колебайте да се свържете с нас)

6. Подготвeте и останалите документи за кандидатстване, като направите копие на Вашата:

 • лична карта;
 • диплома за завършено образование;
 • удостоверение/сертификат за завършен курс за придобиване на професионална квалификация (ако притежавате такъв).

Това е нужният комплект документи за кандидатстване по програмата „Аз Мога".

7. Подайте заявлението си в Дирекция „ Бюро по труда". За да получите ваучер за безплатно обучение трябва да бъдете одобрени от Агенцията по заетостта. За целта предоставете комплекта документи за кандидатстване в Бюрото по Труда по местоживеене или месторабота. Важно: Преди да подадете съответните документи, внимателно помислете върху избора, който сте направили. След еднократното подаване на заявлението, няма да можете да смените курса си на обучение. Също така се уверете, че сте запомнили името на вашия обучител–"Деметра 27".

8. За да започнете желания от Вас курс, е необходимо да бъдете одобрени от Бюрото по Труда и да получите Ваучер за безплатно обучение. Въпросното одобрение става на базата на това, дали отговаряте на изискванията на програмата „Аз Мога". 
Важно: Лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в: държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, не са допустими като целева група по настоящата операция.

9. Свържете се с нас, за да уточним подробностите по започването на избрания от Вас курс.

За връзка с нас: 
http:// www.studio-didi.com 
Телефон: 0888 96 08 01 
Skype: studiodidi 
E-mail: demetra27@abv.bg
Лице за контакт: Диди Стоилова;

Обученията завършват със сертификат за преминато обучение по съответната ключова компетентност или професия. 
Методология на обученията: Теоретико-практически, с включени индивидуални и групови упражнения и презентации.