Фризьорство
Зареждане...

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "Деметра 27" е частно училище, сертифицирано от НАПОО (Национална агенция за професионално обучение и образование) с лицензен № 200712544 и акредитирано от Министерството на образованието и науката на Република България, за преподаване на медицинска козметика, фризьорство, професионален грим, маникюр, ноктопластика педикюр, спа, wellness.

ЦПО Деметра 27 предлага професионален курс по фризьорство, съгласно закона за професионалното образование и обучение, след завършване на пълния курс на обучение и полагане на държавен изпит, който се състои от 2 части /писмен–теория и практика/, курсистите получават свидетелство за професионална квалификация. На завършилите само модулното обучение и издържали държавен изпит, който се състои от 2 части /писмен – теория и практика/, курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация. При завършване на курса по фризьорство за професиолана квалификация ще получите официален документ признат в България и ЕС.

Курс по фризьорство 
Курсът по фризьорство се провежда групово в дневна, вечерна, съботно-неделна и индивидуална форма на обучение. Графикът на часовете е съобразен с възможностите на всеки един курсист. Обучението е разделено на 2 модула, които включват теория и практика. Курсът се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит, подготвени лично от МАЙСТОР Фризьор Диди Стоилова с майсторско свидетелство №1202112200431/26.12.2004г. издадено от НЗК. Нашите материални бази за провеждане на часовете по практика и теория са оборудванеи според Европейските стандарти за обучение на професионални фризьори и е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерство на образованието, младежта и науката за обучение на лица навършили 16 години. Работиме по утвърдени учебни програми от Министрество на образованието, като следим последните достижения във фризьорството. Всеки курсист разполага с индивидуална работна глава за практическите часове. Издаваме официален лицензиран документ за проведеното обучение по Фризьорство. Документите, които ще получите при нас се признават от страните членки на Европейската общност, те са с номенклатурен № от МОН Удостоверение 3-37 и Свидетелство за професионална квалификация 3-54.

Курс по фризьорство І-во ниво 
В първото ниво на курса по фризьорство, курсиста ще получи задълбочени познания по анатомия и физиология на кожата и косъма, основните функци и придатъци, 3-те фази на растеж на косъма, в този раздел се получат знания за козметичните недостатъци на скалпа, заболяванията и алергиите. Практичната част на курса включва диагностика на косата, дамско, мъжко, детско и юношеско подстригване, 3 вида къдрене: обикновено, спираловидно и шахматно, водна ондулация, фрикция на главата, сешоар, боя, 2 вида кичури: с фолю и с шапка. Курсистите се запознават с условията за безопасен труд.

Курс по фризьорство ІІ-ро ниво 
Във второто ниво на курса по фризьорство, курсиста ще получи по-задълбочени познания по анатомия и физиология, на кожата и косъма, 3-те фази на растеж на косъма, устройство, структура на корена и ствола на косъма. Часовете по практика се провеждат върху модели подсигурени от ЦПО Деметра 27, дамско, мъжко, детско и юношеско подстригване, удължаване и сгъстяване на коса, африкански плитки, 3 вида къдрене, сешоар, боя, 2 вида кичури и официални прически. Второто ниво на курса се води от МАЙСТОР Фризьор Диди Стоилова с майсторско свидетелство №1201907200404/21.07.2004г. издадено от НЗК.

К О Н С П Е К Т А   П О   Ф Р И З Ь Р С Т В О

1. Организация на работното място. Дезинфекционни материали. 
2. Анатомия и физиология на кожата. 
3. Структура на кожата. 
4. Устройство на косъма. 
5. Структура на корена и ствола на косъма. 
6. Цикъл на растеж на косъма 
7. Диагностика на косата:

 • Нормална коса
 • Мазна коса
 • Суха коса

8. Козметични процедури за косата. 
9. Инструменти използвани във фризьорството 
10. Козметични проблеми и заболявания на косата и скалпа. 
11. Продукти. 
12. Билките във фризьорството. 
13. Суровини използвани във фризьорството

Практика:

 • Дамско, мъжко, детско и юношеско подстригване
 • Официални прически
 • Къдрене: обикновено, спираловидно и шахматно.
 • Водна ондулация
 • Фрикция на главата, Сешоар
 • Боя
 • Кичури: с фолю, с шапка
 • Удължаване и сгъстяване на коса
 • Африкански плитки

След завършване на курса получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФИСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - единствения национално признат документ за практикуване на професията в България и признат за работа в чужбина. Като лицензиран център от НАПОО за професионално обучение, ДЕМЕТРА 27, има право да издава Europass приложение към свидетелството за професионална квалификация и удостоверението за професионално обучение, официален документ признат в ЕС.